Üç aşamalı kırıcı pandülleri sayesinde, primer, sekonder ve tersiyer kırma işlemlerini yapabilen darbeli kırıcıdır. Çok yönlü kullanım sahasına sahiptir. Yüksek sertlikteki malzemeler için primer ve sekonder olarak kullanılırken, orta ve düşük sertlikteki malzemeler için primer, sekonder ve tersiyer olarak kullanılırlar.İri malzemelerin beslenebilmesi, yüksek küçültme oranı, kübik ürün ve düşük işletme maliyeti en önemli tercih nedenleridir.